Fork Point Ltd. signed a contract BG16RFOP002-2.089-5066-C01 according procedure BG16RFOP002-2.089 for the provision of grants with the Ministry of Economy to overcome the consequences of the COVID-19 pandemic

„ФОРК ПОЙНТ“ ООД е бенефициент по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“,  изпълняван във връзка със сключен административен договор за БФП № BG16RFOP002-2.089-5066-C01, по процедура № BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 50 00.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.